Yönetmelik tercümesi

Yönetmelik çevirilerinde (çevirilerinde ) dikkat edilmesi gereken hususlar:

Yönetmelikte geçen maddelerin ve diğer bilgilerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde yazılmasına, yönetmelikte bahsedilen önemli hususların doğru ve asıl belgeye sadık bir şekilde çevirilmesine, vb. önemli bilgilerin doğru çevirilmesine dikkat edilmelidir.

Yönetmelikler kısaca kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkarılan hukuki metinlerdir. Anayasada yönetmeliklerin, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri tarafından çıkarılabileceği ifade edilmiştir. Yönetmelikler idarenin tek taraflı düzenleyici işlemleri arasındadır ve kurallar hiyerarşisinde tüzüklerden sonra gelir.

Kumsal Tercüme bürosu olarak 102 dilde yeminli ve noter onaylı Yönetmelik Çevirisi için sizlere doğru, kaliteli profesyonel tercüme hizmetini ve en uygun hız da teslim edebiliriz.