Yetkilendirme Belgesi Tercümesi

Gerçek ya da tüzel kişilere verilebilen, amacı ve yetkileri önceden belirlenmiş ve bu amaç doğrultusunda yetkilerini kullanma sorumluluğu belge sahibine ait olan evraklardır. Merkezi yurtdışında olan bir şirketin Türkiye distribütörlüğü için, o şirketten yetkilendirme belgesinin alınması zorunludur. Aksi takdirde, ürünlerini pazarlamak istediğiniz şirketle herhangi bir bağınız olmadığı gibi, hukuki dayanağınız da olmayacaktır.

Yetkilendirme belgesi, sahip olan şirket için bir güç kaynağıdır. Belgenin alanına göre söz sahibi olma üstünlüğü verir. Türkiye’de tıbbi amaçlı üretilen haşhaş, kenevir gibi bitkiler, devlet tarafından özel yetkilendirme belgeleri verilen kişi veya kurumlarca yetiştirilir.

Yabancı firmalarla yapılacak anlaşmalar, elinizdeki yetkilendirme belgelerinin tercümesi ihtiyacını doğurur.