Yeminli Olmayan Tercüman Kötü Tercüman mıdır?

Yemini bulunmayan tercümanlar, genelde uzun yıllar sahip oldukları lisanın kullanıldığı ülkede yaşamış ve eğitim görmüş mütercim tercümanlık mezunu olmayan, deneyim sahibi kişilerdir. Yani, yemin tutanağı varsa tercüman iyi, yoksa iyi değildir gibi bir düz mantık yürütülemez. Yemin zaptı, tercümanın kYazılı çeviri talepleri ağırlıklı olarak ticari, akademik, edebi, hukuki, siyasi ve tıp alanlarına aittir. Burada sözleşmeler, kullanma kılavuzları, şartnameler, ihale evrakları, teknik ve tıbbi metinler tercümesi istenen evraklara örnektir. Tezler, makaleler, kitap çevirileri, mahkeme dosyaları, patent başvuruları, kanun çevirileri de aynı şekilde sıkça karşılaştığımız diğer evraklardandıralitesi hakkında bir ifade değerine sahip değildir. Mesleki yeterlilik açısından her ikisi eşdeğerdir.