Ürün Spesifikasyonu Tercümesi

Ürün özellikleri hakkında bilgi veren yazılardır. Ürün kitapçığının içinde bulunabileceği gibi, internet üzerinden yapılan ürün tanıtımlarında da görülebilir. Pazarlayıcı niteliği de olan bu yazıların hazırlanışındaki titizlik,çevirileri yapılırken de devam etmelidir.

Kitapçıktaki bilgiler, uygun bir dille, akıcı, anlaşılır bir biçimde yazılmalıdır. Yapılan çeviriler herkesin anlayabileceği basitlikte olmalıdır. Çeviri alanındaki tecrübemizden hareketle, ürün spesifikasyonuyla ilgili çevirilerinizi eksiksiz ve tam zamanında teslim edeceğimizin garantisini rahatlıkla verebiliriz.