Ürün Listesi Tercümesi

Ürünler hakkında tanıtım amaçlı bilgi veren bu listeler, müşterileriniz ve potansiyel müşterileriniz için önemlidir. Katalog veya broşür şeklinde hazırlanabileceği gibi internet sitenizde de yayınlanabilir.