Tercüme Nedir?

Bir sözün, aslına uygun bir şekilde, anlamını bozmadan başka bir dile aktarılması anlamına gelmektedir. Tercüme, yazılı ve sözlü olmak üzere ikiye ayrılır. Yazılı tercümede yoruma açık olan ve olmayan metinler çevrilir. Yoruma açık olmayan evraklara mahkeme kararları, resmi evraklar örnek gösterile bilinirken, yorum katılabilecek metinlere ise kitap çevirileri, kullanma kılavuzları örnek verilebilir. Sözlü tercüme de esas itibarı ile ardıl (konsekütif) ve eşzamanlı (simültane) tercüme olarak ikiye ayrılır. Bu tercüme türlerinin de çeşitli alt grupları vardır, ardıl tercümeye konferans tercümanlığı, sahne tercümanlığı, Refakat tercümanlığı, ; Simultane tercümeye ise kabin tercümanlığı, örnek teşkil eder.