Tapu Senedi Çevirisi

Farklı faktörleri barındırdığı için tapu senetlerinin tercümesini sadece uzman çevirmenler yapmalıdır. Ülkelerin farklı eşya hukuklarına ve özel yönetmeliklere sahip olduğundan tapu senedi açık, tam ve eksiksiz bir şekilde tercüme edilmelidir.

Tapu senedi bir mülkün sınırlarını tanımlayan önemli bir belgedir. Sözleşmeler gibi birden fazla kişinin karşılıklı anlaşmasını gerektirir. Tapu senedi tercümesi dikkatle ve alanında uzman yeminli tercüman tarafından yapılmalıdır.

Taşınmazın temlikinde bir tapu sözleşmesi en az altı tane şartı taşıdıktan sonra geçerli olabilmektedir.

1- Tapu sözleşmesi açık bir şekilde mülkün içeriğini ve sınırlarını tanımlamalıdır. Bu, koşullara dair bir listenin sunumu ile gerçekleştirilir. 2- Tapu senedindeki devreden mülkün transferini gerçekleştirme ehliyetine haiz olmalı aynı şekilde 3- Tapu senedindeki devralan mülkün alımını gerçekleştirme ehliyetine haiz olmalı 4- Hem devreden hem devralanın imzaları tapu senedinde bulunmak zorundadır 5- Tapu sözleşmesi devralan tarafından kabul edilmelidir 6- Tapu sözleşmesinde imzası olan en az bir tane şahit olmalıdır.