Sözleşme Çevirisi

Bir sözleşme tarafların, alıcı ve satıcının veya daha fazla tarafın bir akdi gerçekleştirme veya gerçekleştirmemesine dair mahkemede icrası mümkün sözlerinin benimsenmesidir. Yasal sözleşmeler tarafların üstlendikleri yükümlülükler üzerine kesin bağlayıcı güçleri ve yaptırımları içeren yazılı belgelerdir.

Bir kere sözleşme belgesinin tercümesi imzalandığında söz konusu taraflar yasal olarak bütün şartlara bağlı hale gelirler.

Konunun önemine bağlı olarak sözleşmeler sadece, sözleşmeye dair şartları, bu şartların farklı ulusal ve uluslararası mahkemelerdeki yapısını ve anlamını bilen yeminli deneyimli ve alanında uzman tercümanlar tarafından çevrilmelidir. Daha önemlisi her sözleşme koşulu sözleşmeye dair bir yükümlülüğü ifade ettiği için bunların ihlali davaların açılmasına götürebilir.

Borçlar Kanunu’ nun; “Akdin İnikadı” başlıklı 1. maddesine göre; “İki taraf karşılıklı ve birbirine uygun surette rızalarını beyan ettikleri takdirde, akit tamam olur.” Kural olarak; İrade Özgürlüğü” ilkesinin yansıması olan “Sözleşme Yapma Serbestisi” ilkesi ve “Ahde Vefa” ilkesinin yansıması olan sözleşmeye bağlılık ve yükümlülüğün ifası ilkesi geçerlidir. Yani, yapılan sözleşme taraflar için karşılıklı olarak bağlayıcıdır. Bu noktada, yapılan sözleşmenin karşı tarafın rızası, onayı olmadan değiştirilmesi çok zor olacağından sözleşmenin yapılma aşamasında maddi hususlara çok dikkat etmek yerinde olacaktır.

Sözleşmeler açık, titiz ve hatasız olarak tercüme edilmelidir.