Simultane Tercüme Nasıl Yapılır?

Simültane (eşzamanlı) tercüme, özellikle konferans, sempozyum, seminer, kongre gibi büyük etkinliklerde, çok dilli uluslararası etkinliklerde ve canlı yayınlarda tercih edilen bir tercüme şeklidir. Tercüme, konuşmacı ile eş zamanlı olarak gerçekleşir. Aynı anda birden fazla dile çeviri yapılması mümkündür. Bu tercüme türünde zaman en verimli şekilde kullanılır. Bu tür etkinliklerde tercüman veya tercümanlar kendilerini toplantı ortamından fiziksel olarak ayıran kabinlerde oturur. Konuşmacının sesini kulaklıktan duyar ve çeviriyi mikron vasıtasıyla dinleyenlere aktarır. En zor tercüme türüdür. Bu nedenle sadece bu konuda üst düzey eğitim almış, deneyimli tercümanlar bu görevi layıkıyla yerine getirebilirler. Bu tercüme türü için kapsamlı teknik ekipman gerekir. Tercüman kabini, kabin içi teknik donanım, ses ve görüntü sistemleri, dinleyiciler için telsiz kulaklıklar, yaka mikrofonları, yansıtıcılar vs. bu çeviri türünün olmazsa olmazlarındandır.