Pasaport Çevirisi

Pasaport; “Kanunda belirlenen yetkili makamlarca verilen ve hamillerine bir ülkenin milli hudutlarından diğerine geçmeyi sağlayan belgedir.”

Yurtdışına çıkışınıza ve yabancı ülkelere girişinize ön izin veren Uluslararası kimlik veya bir ülkeden bir başka ülkeye seyahat edilirken kişinin kendisini tanıtmak için kullandığı devlet otoriteleri tarafından verilen uluslararası kimlik.

Yabancı ülke pasaportun veya Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun noter yeminli çevirisini 20 dakika gibi kısa zamanda hazırlama imkanımız mevcuttur.

Pasaport Çevirisi açık, titiz ve hatasız olarak tercüme edilmelidir.