Noter Tasdiki Neden Gereklidir?

Bir çevirinin yasal sayılması için yeminli tercümanlar tarafından çevirisi yapıldıktan sonra gereken onaydır. Diploma, transkript, kimlik, nüfus kayıt örneği, ticaret sicil gazetesi, sözleşme, tutanak, vekaletname ve pasaport gibi belgelerde geçerlilik sağlamak adına kullanılır.