Noter Onaylı Tercüme Nedir?

Yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılarak imza altına alınan evrak noterlik makamına onaya gönderilir.

Aslında noter sadece bu çeviriyi yapan tercümanı onaylar. Noter tasdiki metne şamil değildir. Yani tercümenin doğruluğunu değil, çeviriyi yapan tercümanın kendisinde yemin zaptı olan bir tercüman tarafından yapıldığını tasdik eder.