Menşei Belgesi Tercümesi

Dış ticarette kullanılan ve söz konusu malın hangi ülkede üretildiğini belgeleyen, üretildiği ülkenin ticaret odasınca onaylanmış belgelere menşei belgesi denir. Her ürünün tamamı bir ülkede yapılmadığından, tanım kargaşasına yol açmamak için, ürünün değerinin yarısından çoğunun (%50 sinden fazlasının) üretildiği ülkeye verilen bir unvandır.

Dış ticarette kullanılan diğer belgeler gibi menşei belgesi çevirisi de gereklidir. Menşei sertifikası ya da menşei Şahadetnamesi de denilen bu belgenin çevirisi, yaygın olarak resmi kurumlar tarafından kullanıldığından uzman kişiler tarafından çevrilmelidir.