Lisans Sözleşmesi Tercümesi

Firmanın, geliştirdiği teknolojiyi başkalarının kullanabilmesi için verdiği izin belgesi.
Patent, alametifarika, üretim yönetimi veya teknik bilgi gibi maddi olmayan hakların, belirli bir bedel karşılığında kiralanmasına ilişkin olarak yapılan sözleşme.

Lisans sözleşmelerinde (çevirilerinde ) dikkat edilmesi gereken hususlar:

Lisans sözleşmesi inhisari lisans sözleşmesi şeklinde yapılabileceği gibi inhisari olmayan lisans sözleşmesi şeklinde de yapılabilir. İnhisari lisans sözleşmesi yapılacaksa sözleşmenin inhisari nitelik taşıdığı sözleşme de açıkça belirtilmelidir. Aksi takdirde inhisari olmayan (basit lisans) sözleşmesi yapılmış sayılır.
İnhisari lisans sözleşmesinde, lisans veren artık lisans sözleşmesi süresince bir başkası ile lisans sözleşmesi yapamayacağı gibi sözleşmede aksine bit hüküm yoksa lisans verenin kendisi dahi kendi markasını kullanamaz.

Kumsal Tercüme bürosu olarak 102 dilde yeminli ve noter onaylı Lisans Sözleşmesi Çevirisi için sizlere doğru, kaliteli profesyonel tercüme hizmetini ve en uygun hız da teslim edebiliriz.