Konşimento Tercümesi

Yükün hangi durumda gemiye alındığını, yüklendiğini, hangi koşullar altında taşınacağını ve teslim edileceğini belirten kıymetli evraktır. Malların sahipliğini konteyner mühür numaraları ile birlikte gösteren, kimin adına tanzim ve ciro edildiği ve hangi mal için tanzim edilmişse hukuki olarak mal üzerindeki ve kanunlardan doğacak bütün hak ve sorumlulukların o şahsa ait olduğunu gösteren belgedir. Konşimento yüklemenin yapıldığını veya yapılacağını ispat eden belgedir.

Konşimento çevirilerinde dikkat edilmesi gereken hususlar:

– Taşıyanın ad ve soyadı / Ticaret unvanı,
– Kaptanın adı ve soyadı,
– Geminin adı ve tabiiyeti,
– Yükletenin adı ve soyadı / Ticaret unvanı,
– Gönderilenin adı ve soyadı / Ticaret unvanı,
– Yüklemenin yapılacağı liman,
– Tahliyenin yapılacağı liman veya buna dair talimat alınacak yeri,
– Gemiye yüklenen veya taşınmak üzere teslim alınan malların;
* Cinsi,
* Ölçüsü,
* Sayı, tartı veya adeti,
* Markaları,
* Haricen belli olan hal ve maliyeti,
– Navluna ait şartlar,
– Tanzim olunan nüshalar.

Kumsal Tercüme bürosu olarak 102 dilde yeminli ve noter onaylı Konişmento Çevirisi için sizlere doğru, kaliteli profesyonel tercüme hizmetini ve en uygun hız da teslim edebiliriz.