Kitap Tercümesi

Yazarlar ve editörler, bakış açılarını daha çok insana ulaştırabilmek için eserlerinin diğer dillere çevrilmesine ihtiyaç duyarlar. Eskiye oranla günümüzde daha kolay olan bu işlem, hala aşılması zor engellere sahiptir.

Kitap çevirileri zaman alan projelerdir. Yazarın anlatmak istediklerinin, perspektifini, duygularının, düşüncelerinin aynı yoğunlukla başka bir dile aktarılması gerekir. Bu yüzden her cümlenin üzerinde titizlikle durulması iyi olur. Diğer yandan kitabın çevriminde görevlendirilecek çevirmenlerin, deneyimli ve her iki dile de hakim olmaları şarttır. Bütün bunların yanında çevirinin zamanında teslim edilmemesi, hem kitabın yayınlanma tarihini geciktirir hem de etkisinin, çevrilecek ülkelerde geç hissedilmesine sebep olur.