Kira Sözleşmesi Tercümesi

Taşınır veya taşınmaz bir malın bir bedel karşılığında geçici bir sure için kullanılması ve bir başkasına terk etmeye( kira) , bu konudaki anlaşmaya da (kira sözleşmesi) denir.

Kiraya verilen bir maldan bir bedel karşılığı yararlanan kişiye kiracı, bu yararlanmaya razı olan kimseye kiralayan, kira sözleşmesine konu olan mala da kiralanan denir.