Kar-Zarar Tablosu Tercümesi

Yabancı şirketlerle ortaklığa karar vermeden önce hem sizin hem de ortağınız için en önemli belgelerden birisi de kar ve zarar tablolarıdır. Belli bir zamanda diliminde, gelirler ile giderler karşılaştırılarak, kar veya zarar durumuna karar verilmesini sağlayan tablolardır.

Her ticari işletmenin temel amaçlarından birisi kar elde etmektir. Ortaklık için aranan kıstaslardan biri de budur. Firmanın ticari alandaki gücünün bir göstergesi olarak bu kıstas gösterilebilir. Firmanızın ya da ortak olmayı düşündüğünüz aday firmaların yeterliliklerini görebilmek için gerekli olan bu belgelerin hem Türkçe çevirileri hem de istediğiniz dildeki çevirileri firmamız tarafından yapılmaktadır. İktisadi evrak çevirilerinde, kar ve zarar tabloları çevirilerinde, amortisman çevirilerinde, öz sermaye araştırma çevirilerinde Retorik tercüme bürosu olarak 102 dilde yeminli ve noter onaylı olarak sizlere doğru, kaliteli profesyonel tercüme hizmetini ve en uygun hız da teslim edebiliriz.