İşletme Planı Tercümesi

İşletme planı bir organizasyonun amaçlarının, neden bu amaçların erişilebilir olduğunun ve bu amaçlara ulaşmak için işletmenin yaptığı planların resmi bir ifadesidir. İşletme planı bunun dışında organizasyonla ilgili temel bilgileri, müşteri algısının değiştirilmesi ve/veya markalaşmanın gerçekleştirilmesi gibi pazarlama planlarını içerebilir.

İşletme planları kar güden veya gütmeyen işletmeler veya devlet kurumları tarafından yazılabilirler. Bu planların tarzı paydaşları, yatırımcıları ve müşterileri hedefleyen dış odaklı veya yöneticiler ve diğer çalışanlar gibi içerideki personel için yazılmış iç odaklı olabilir. Her iki durumda da bir işletme planı yazabilmek için bir organizasyon geçmişteki ve şimdiki stratejilerini ve performanslarını gözden geçirmeye ve onları işletmenin başarıya ulaşabilmesi için gerekli olan faaliyetler ve unsurlar gibi “kritik başarı faktörleri” çerçevesinde değerlendirmeye ihtiyaç duyar. Bu tür gözden geçirmeler ve değerlendirmeler bir organizasyona ihtiyaçlarını açıkça belirleme ve bunları kimlerin ve nasıl karşılayacağını ortaya koyma fırsatı yaratır.

İşletme planlarının çevirisi organizasyonların sektörleriyle ilgili alanlarda yeterli tecrübe ve bilgiye sahip profesyonel çevirmenleri gerekli kılar. Yapılan çeviriler açık, titiz ve hatadan yoksun olmalıdır.