İmza Sirküleri Çevirisi

Resmî daireler veya ticari kuruluşlarda imza atmaya yetkili kimselerin, imza örneklerini öncelik sırasına göre içeren imza belgesi imza sirkileri denir. İmza sirküleri, Ticari faaliyet gösteren şirketlerinde, imzaları şirketi temsil ve ilzam eden kişiler için düzenlenir. Bu sirküler esas olarak, şirketin tescil ve ilan edilen kurul kararına dayanır ve yöneticinin görev süresinin bitim tarihine kadar geçerliliğini korur.

Limited şirketlerde süresiz olarak dahi müdür atanabileceğinden, bu şirketlerde imza sirküleri müdür, müdürlük görevini sürdürdüğü sürece geçerlidir.
A.Ş’lerinde genelde, yönetim kurulu 3 yıl için seçildiğinden, yeniden yönetime seçilmemiş kişinin sirkülerdeki yetkisi, görevinin bitim tarihinde sona erer.

İmza sirküleri, resmi belge olduklarından, tercümesinin yeminli tercümanlar tarafından yapılması zorunludur.

Belgelerinizin ve çevirilerinin sizin için ne kadar önemli olduğunu, ufak bir hata nedeniyle bile vize başvurunuzun reddedilebileceğinin veya çabalarınızın boşa gidebileceğinin farkındayız. Bu nedenle, yaptığımız işe kalitemizi ve titizliğimizi katarak, hizmet yolculuğumuza çıktığımız günden beri müşterilerimizin beğenisini kazanarak ilerlemeye devam ediyoruz.