İkametgah Çevirisi

Türkiye’ye değişik nedenlerden dolayı kalmak veya çalışmak için gelen her yabancı şahıslar , bir ay (30 gün) içerisinde yabancılar için düzenlenen “oturum izni” veya diğer adıyla “ikamet tezkeresi” almak zorundadır.

Yurt Dışında Yabancı Uyruklu Kişiyle Evlilik için Gerekli Evraklar arasında bulunan ikametgah belgesi tercümesi zorunludur.
Çalışma Amaçlı, İş Görüşmesi Amaçlı, Montaj / Bakım-Onarım Amaçlı, 6 Ay İkamet (Bakanlık Emri) Çalışma Öncesi, Turistik Amaçlı, Çıkışına (Gidişine) Teminen, Tedavi Amaçlı, Sportif Faaliyet Amaçlı ikamet tezkeresi (oturma izni) almak İçin Gerekli Belgelerin “Başvuru için Bakanlıkça istenilen evrakların tümü noter onaylı Türkçe tercümeleri ile birlikte iletilecektir” ilkesince tercümenizi noter yeminli şekilde hazırlıyoruz.