Hukuki Çeviri

Hukuk çevirisi bilindiği gibi hukuki terminoloji ve dilbilim gerektiren bir çeviri türüdür. Hukuki çeviri, Kumsal Tercüme tarafından ciddiyet ve dikkat çerçevesinde yapılır ve sunulur. Mevzuat, mahkeme kararı, patent başvurusu, beyanname, anlaşma, yasa, veraset ilanları, vekalet ve vekaletname, tutanak, tebliğ, hukuki ödev, yönetmelik, hukuki yazışma, hukuki makale, başvuru, genelge, kanun, protesto, karar, dilekçe, izin, ilan, beyan, mevzuat çevirisi gibi birçok başarılı hukuki çeviri geçmişine sahip olan bu platform üzerinde, her türlü hukuk tercümesi işlemlerinizi yaptırabilirsiniz.

Diğer uzmanlık gerektiren çeviri türlerine göre daha zor bir çeviri grubudur. Hukuki çeviri objektif olarak ve metne bağlı kalınarak yapılmalıdır. Zira dava
süreçlerinde gerekli olan çeviri işlemleri bu süreci etkileyebilir.
Çeviride hukuk literatüründe kullanılan terimler göz önünde bulundurulmalı ve hedef dile en uygun biçimiyle dönüştürülmelidir. Hukuk çevirilerini zor kılan; kendine has terimleri barındırması, kişinin anadilinde bile anlaşılması güç cümleler içermesi ve hatalı çeviri yapılması durumunda vahim sonuçlar doğurabilecek olması sebebiyle çok özenli bir çeviriye ihtiyaç duymasıdır. Bu nedenlerden dolayı hukuk çevirileri bu alanda uzmanlık ve tecrübe gerektirir.