Hangi Tür Belgeler Yeminli Tercüman Gerektirir?

Türkiye’de resmi dairelere sunulacak evrakların neredeyse tamamının noter tasdiki gereklidir. Ağırlıklı olarak pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet, diploma, aile cüzdanı, mahkeme kararı, vekâletname, muvafakat name gibi resmi evraklar ile ihale makamına bağlı olarak, zaman zaman ihale dosyaları da noter tasdikinden geçerler.

Aynı şekilde, birçok yabancı ülke de yurtdışında ibraz edilecek bir belgenin noter tasdikinin yapılmış olmasını şart koşar. Bu durumda evrak tercüme edildikten sonra yeminli tercüman tarafından imzalanır ve kaşelenir, tasdik için ilgili noterliğe sunulur.