Gizlilik Sözleşmesi Tercümesi

Taraflardan birinin kendisi, işçileri, acenteleri ya da çalışanlarınca diğer tarafın işçileri, acenteleri ya da çalışanlarına açıklanan her türlü bilgi, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı yada sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri gizli bilgi olarak kabul edilir.

Taraflar ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini birbirlerine açıklamak durumundadırlar. Taraflardan her biri diğer tarafça kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından sorumlu tutulamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Bayilik sözleşmelerinde (çevirilerinde ) dikkat edilmesi gereken hususlar:

Taraflar kendilerine diğer tarafça açıklanan bu gizli bilgiyi;

a) Büyük bir gizlilik içinde korumayı
b) Herhangi bir 3. Kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,
c) Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

Kumsal Tercüme bürosu olarak 102 dilde yeminli ve noter onaylı Gizlilik Sözleşmesi Çevirisi için sizlere doğru, kaliteli profesyonel tercüme hizmetini ve en uygun hız da teslim edebiliriz.