Faaliyet Belgesi Çevirisi

Faaliyet Belgesi

Oda üyesi firmaların yazılı başvuruları halinde çeşitli resmi-özel kurum ve kuruluşlara ibraz edilmek üzere ücret karşılığı Oda sicil kayıt sureti (Faaliyet Belgesi) verilmektedir. Faaliyet Belgesinde firmanın ünvanı, iş konusu, sermayesi, Ticaret ve Oda sicil numarası, kayıt tarihi ve hangi makama ibraz edileceği belirtilmektedir.

Firmaların, esnafların veya şahıs firmalarının bazı resmi işleri için gerekli olan ve bağlı oldukları odalardan alınan belge. Firmanın halen faaliyetine devam edip etmediği ve faaliyet konularını görülebilmesini sağlar. Bu belgeyi şirketler bağlı oldukları ticaret ve sanayi odasından, esnaflar esnaf ve sanatkarlar odasına bağlı kendi odalarından alırlar. Mesela pazarcılar,sebzeciler ve meyveciler odasından, terziler terziler ve nakışçılar odasından, şöförler şoförler odasından alır.

Göndereceğiniz Faaliyet belgelerini tüm resmi dillere noter yeminli tercümesini yapıyoruz.