Dolaşım Belgesi Tercümesi

Dolaşım Belgesi çevirisi hazırlanırken ihracatçı şirketin ticari unvanı, merkezi, konusu, kurucuların adları, şirketin temsili bilgilerinin doğru ve eksiksiz çevrilmesine dikkat edilmelidir.

Dolaşım Belgesi, Türkiye-Avrupa Topluluğu gümrük birliği uyarınca, işlenmiş tarım ürünleri de dahil olmak üzere sanayi ürünlerinde serbest dolaşıma ilişkin hükümlerin uygulanması için gerekli koşulların yerine getirilmiş olması halinde, ihracatçının veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisinin talebi üzerine gümrük idareleri ya da bu idarelerce yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenen belgelerdir.

Tamamen Türkiye’de veya AB’de elde edilmiş eşya, Türkiye veya AB’de ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi veya eş etkili vergi veya resimleri tahsil edilmiş ve bu vergi veya resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış olan üçüncü ülkeler çıkışlı mallar, Türkiye’de veya AB’de serbest dolaşım durumunda sayılır.

Kumsal Tercüme bürosu olarak 102 dilde yeminli ve noter onaylı Dolaşım Belgesi Çevirisi için sizlere doğru, kaliteli profesyonel tercüme hizmetini ve en uygun hız da teslim edebiliriz.