Doğru Tercüman Seçimi mi Yapılmalıdır?

Dikkat edilmesi gereken en temel nokta, çevirisi istenilen metnin konusuna hakim tercümana yönlendirmesidir. Çünkü cümlenin anlam ve bütünlüğünün bozulmadan hedef dilde ifade edilmesi tercüme işinin temelini oluşturur. Ancak, bir mahkeme kararını çevirecek tercümanın hukuk terimlerine aşinalığı ne kadar zorunlu ise, tekerleme, reklam ve sloganların çevirisinde görevlendirilecek tercümanın da ilgili ülkelerin kültürünü ve sosyal değerlerini yakından biliyor olması bir o kadar zorunludur. İlkinde, hukuk alanında deneyim sahibi olup tercümeye yorum katmadan yapılacak bir çeviri gerekliyken, ikincisinde ses uyumu, kafiye ve tonlama ön plana çıkabilmekte, tercümanın hangi ses tonu ile neyin kastedildiğini, neye işaret edildiğini biliyor olması kaçınılmazdır. Bu durumda cümle anlamını verebilmek bir şey ifade etmeyecek, kısmen yerelleştirme çalışmasının da çeviriye dâhil edilmesi gerekecektir.