Dergi Tercümesi

Tahmin edilebileceği üzere dergi çıkarmak oldukça zahmetli bir iştir. Derginin hazırlanma aşamasında taslak çalışması, dizgi, grafik, tashih, film, montaj, ozalit prova, kalıp, baskı provası, baskı, baskı koruma, cilt, sayım, çekme ve teslimat gibi birçok aşama bulunur. Her birinin ayrı zorluğu olmasından dolayı, dergi çıkarmak zor bir iştir.

Uzun süren çabalar sonunda oluşturulan, yazıların özenle seçildiği derginin,çeviri işleminin baştan savma yapılması beklenemez. Yazılan yazının Türkçeye ya da başka bir hedef dile çevrilmesi esnasında çeviri yanlışlarından kaçınılmalıdır. Harcanan onca emeğin, yanlış kurulan birkaç cümleyle yerle bir olmasını elbette hiç kimse istemez.