Dava Dilekçesi Tercümesi

En basit tanımıyla, mahkemenin bir davaya bakabilmesi için davacının talebini yazılı olarak bildirdiği belgedir.
Hukuk davalarında dava dilekçesinde şu hususlar bulunmalıdır:

tarafların, kanuni temsilcilerinin veya vekillerinin ad ve adresleri,
2. davanın konusu
3. davacının iddiaları ve delilleri
4. hukuki sebeplerin özeti
5. iddia ve savunma
6. cevap süresi
7. imza

İşin teknik yanı bir kenara bırakılacak olursa, iyi bir dava dilekçesi açık, yalın ve kısa olmalıdır. (iddianın genişletilmesi yasağı kapsamında) gereksiz bilgilere kesinlikle yer verilmemeli, karşı tarafa koz sunulmamalıdır. dilekçedeki tüm hususlar, bunu okuyacak hakimin bundan başka en aşağı 2.000 dosya ile daha uğraştığı göz önüne alınarak, bir çocuğa hikaye anlatırmış gibi açık ve dolambaçsız anlatılmalıdır. Uzun cümle ve paragraflardan uzak durulmalı, mümkünse önemli yerler farklı şekilde yazılıp, çizilerek vurgulanmalıdır.

Dilekçede hukuk dışı ibarelerden kaçınmalı, kişisel kin, garez vb. duygular dilekçeye yansıtılmamalıdır. Karşı taraf illa ki meseleyi manipule etmeye çalışacağından, mümkün olan en az veri ortaya konmalı, oyun sahasını dar tutmalıdır.