Çeviri Yapılırken Uyulması Gereken Kurallar Nedir?

Çeviri yapılırken cümle cümle çevirmeye başlamadan önce metin sonuna kadar okunarak konu anlaşılmalıdır. Çevirisi yapılacak belge resmi, hukuki, edebi ya da öznel bir metin mi tespit edilmelidir. Çeviri yapılırken dikkat edilecek en önemli konu anlatılmak istenen konunun net bir şekilde ifade edilmesidir. Cümle eksiksiz bir şekilde tam karşılığı belirtilmelidir.

Okuyucunun anlayabilmesi açısından gerekli görülen yerlerde maddeler halinde de anlatılabilir. Çok sık ‘ve-veya-ya da’ gibi bağlama sözcükleri kullanmak yerine kısa cümleler kullanılarak anlam karışıklığından uzak durulmalıdır. Türk Dil Kurumu’nun imla klavuzundan yararlanılmalı yanlış veya başka anlamlar ifade eden terimler kullanılmaktan kaçınılmalıdır. Çeviri tamamlandıktan sonra baştan sona kadar metin okunarak yapılan hatalar veya eksiklikler düzeltilmelidir.