Çeviri Yapılırken Tercümanın Yapması Gerekenler

Çevriye başlamadan önce metin sonuna kadar okunarak konu anlaşılmalıdır. Varsa yardımcı kaynaklar önceden tespit edilmelidir. Yapılan bu ön çalışma hedef dili doğru anlayabilmek için son derece önemlidir. Bunların yanında, tercümana rahat bir çalışma ortamının sağlanması, teknik imkan ve kaynakların sunulması da son derece önemlidir.