Category Archives: Noter Onaylı Tercüme

02Kas/17

Yüksek Lisans Başvuru Belgeleri Tercümesi

Yüksek Lisans Başvuru Koşulları ve Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Yüksek Lisans başvurusu yapmak için öncelikle lisans diplomanızı almış olmanız gerekiyor. Enstitü ve programların istedikleri belgeler birbirinden bazı noktalarda farklılıklar gösterse de temel olarak istenilen belgeler ve gerekli koşullar aşağıdaki gibidir:
ALES Sınav Sonuç Belgesi
(Bazı üniversitelerGRE(Graduate Record Examination)veGMAT(Graduate Management Admission Test) sonuçlarını da kabul etmekteler.)

Lisans Diploması
Transkript (Not Durum Çizelgesi)
Başvuru Formu
Özgeçmiş
Fotoğraf
Başvuru Ücreti Dekontu
Yabancı Dil Bilgisini Gösterir Belge
Tavsiye Mektubu (Referans Mektubu)
Disiplin Sicilini Gösterir Belge
TC Kimlik Numarası Bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Askerlik Durum Belgesi

02Kas/17

Diploma Çevirisi

Her ülke veya toplumda diploma bir kişinin mesleki yeterliliğini gösteren özellikle iş ararken veya daha üst düzey eğitime başvururken istenen bir belgedir.

Yabancı ülkelere yapacağınız ve ülkemize yapılacak göçmenlik başvurularında, şirketlere yapacağınız iş başvurularınız da veya yurt dışı öğrenimi için gerekli çevirisi istenen evrakların arasında yer alan lise, Ön lisans veya Üniversite Diploması, aslına uygun çevrildiği belirlenmesi için yeminli tercümanlar ile çevirilerinin yapılması gerekir. Diploma tercümesi ,transkript tercümesi ,öğrenci belgenizin tercümesinde Türkçeden diğer dillere ya da diğer dillerden Türkçeye çevirisini yapıyor, tercüme edilmiş dosyalarınızı yeminli tercüme ve ya noter onaylı tercüme olarak tarafınıza bir kaç saatte teslim edebiliyoruz.

02Kas/17

Sözleşme Çevirisi

Bir sözleşme tarafların, alıcı ve satıcının veya daha fazla tarafın bir akdi gerçekleştirme veya gerçekleştirmemesine dair mahkemede icrası mümkün sözlerinin benimsenmesidir. Yasal sözleşmeler tarafların üstlendikleri yükümlülükler üzerine kesin bağlayıcı güçleri ve yaptırımları içeren yazılı belgelerdir.

Bir kere sözleşme belgesinin tercümesi imzalandığında söz konusu taraflar yasal olarak bütün şartlara bağlı hale gelirler.

Konunun önemine bağlı olarak sözleşmeler sadece, sözleşmeye dair şartları, bu şartların farklı ulusal ve uluslararası mahkemelerdeki yapısını ve anlamını bilen yeminli deneyimli ve alanında uzman tercümanlar tarafından çevrilmelidir. Daha önemlisi her sözleşme koşulu sözleşmeye dair bir yükümlülüğü ifade ettiği için bunların ihlali davaların açılmasına götürebilir.

Borçlar Kanunu’ nun; “Akdin İnikadı” başlıklı 1. maddesine göre; “İki taraf karşılıklı ve birbirine uygun surette rızalarını beyan ettikleri takdirde, akit tamam olur.” Kural olarak; İrade Özgürlüğü” ilkesinin yansıması olan “Sözleşme Yapma Serbestisi” ilkesi ve “Ahde Vefa” ilkesinin yansıması olan sözleşmeye bağlılık ve yükümlülüğün ifası ilkesi geçerlidir. Yani, yapılan sözleşme taraflar için karşılıklı olarak bağlayıcıdır. Bu noktada, yapılan sözleşmenin karşı tarafın rızası, onayı olmadan değiştirilmesi çok zor olacağından sözleşmenin yapılma aşamasında maddi hususlara çok dikkat etmek yerinde olacaktır.

Sözleşmeler açık, titiz ve hatasız olarak tercüme edilmelidir.

02Kas/17

Ölüm Belgesi Tercümesi

Ölüm belgesi, bir kişinin ölümünün tarihini, yerini ve kişinin ölüm sebebini duyuran resmi bir belgedir. Bir ölüm belgesinin nasıl çıkarılacağı ve inceleneceğine dair farklı ülkeler farklı prosedürlere sahipken bu belge genel olarak defin düzenleme, vasiyete itiraz, bir aile üyesinin veya eşin hayat sigortası üzerinde hak iddiası amaçları için kullanılır.

Ölüm belgesi tercümesi gerekli olduğu durumlarda Yeminli ve noter onaylı olarak sizlere teslim edebiliriz.

01Kas/17

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Çevirisi

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, alan kişi ile aile fertleri arasındaki ilişkileri bütün detaylarıyla yazan belgedir.

Nüfus kayıt örneği resmi belge olup aile fertlerinin cinsiyetlerini, doğum ve ölüm, medeni hali, evlenme-boşanma tarihlerini görebilirsiniz.

Bunların yanında vukuatlı nüfus kayıt örneği bütün vize işleriniz de genellikle istenen belgedir.

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğini İl ya da ilçe nüfus müdürlüklerinden aldıktan sonra tercüme büromuzda yeminli tercümesini yaptırabilirsiniz.

01Kas/17

Mevzuat Çevirisi

İhracat yaptığınız ülkelerin ticaretle ilgili mevzuatlarını doğru ve iyi bilmeniz gerekmektedir. Bu mevzuatların doğru ve anlaşılabilir tercümesi yapılması gerekmektedir.

Örneğin, Yurt dışına yaptığınız ihracatların birinde gönderdiğiniz ürünlerde bir sorun ortaya çıktı. Bu noktadan sonra ilk sorulması gereken ürünlerimi gümrükten en çabuk nasıl çıkarabilirim olmalıdır. Çünkü artık bir hukuki süreç başlamıştır ve bu süreç devam ederken ürünlerinizin değeri, kalitesi ve talebi düşürmektedir.

Ticari ilişkileriniz olan ülkenin ticaretle ilgili mevzuatlarını öğrenip ilerde sorunlar yaşamamanız adına o ülkelere ait mevzuat tercümesine ihtiyacınız olacaktır.

01Kas/17

Kişisel Mektup Çevirisi

Modern çağımızda çok kullanılmasa da Mektup bir kişiden diğerine duyguların ve durumların anlatıldığı yazılı bir mesajdır.

Teknoloji geliştikçe kişisel mektuplar telgraf, faks, e-mail mesajları, internet postaları olarak görülmektedir.

Dillerini iyi bilmediğiniz ülkelerden arkadaşınızla iletişimin hızlı yollarında biri de tercüme büromuzla iletişimde olup yazışmalarınızı tercüme ettirebilirsiniz.

01Kas/17

İkametgah Çevirisi

Türkiye’ye değişik nedenlerden dolayı kalmak veya çalışmak için gelen her yabancı şahıslar , bir ay (30 gün) içerisinde yabancılar için düzenlenen “oturum izni” veya diğer adıyla “ikamet tezkeresi” almak zorundadır.

Yurt Dışında Yabancı Uyruklu Kişiyle Evlilik için Gerekli Evraklar arasında bulunan ikametgah belgesi tercümesi zorunludur.
Çalışma Amaçlı, İş Görüşmesi Amaçlı, Montaj / Bakım-Onarım Amaçlı, 6 Ay İkamet (Bakanlık Emri) Çalışma Öncesi, Turistik Amaçlı, Çıkışına (Gidişine) Teminen, Tedavi Amaçlı, Sportif Faaliyet Amaçlı ikamet tezkeresi (oturma izni) almak İçin Gerekli Belgelerin “Başvuru için Bakanlıkça istenilen evrakların tümü noter onaylı Türkçe tercümeleri ile birlikte iletilecektir” ilkesince tercümenizi noter yeminli şekilde hazırlıyoruz.

01Kas/17

Evlilik Cüzdanı Çevirisi

Evlilik cüzdanı göçmenlik başvurusu, sosyal yardım talepleri, ortak banka hesapları, eşin hayat sigortasından hak iddia edilmesi gibi sadece birkaçını sayabildiğimiz konularda kullanılabilir.

Önemli bir yasal statünün kanıtı olduğu için evlilik belgeleri açık, eksiksiz ve hatasız bir şekilde tercüme edilmelidir..

Ayrıca vize alım işlemleri sırasında evliyseniz bulundurmanız gereken belgelerden biridir. Bunu bazı ülkeler şart koşarken bazı ülkelerde istememektedir.

Green Card kazandıysanız Amerikan Elçiliği ya da Konsolosluğu Evlilik Cüzdanınızın çevirisini sadece Yeminli Tercüman kaşeli olarak kabul etmektedir.

01Kas/17

Doğum Belgesi Çevirisi Form A

Doğum Belgesi

Doğum belgesi bir çocuğun doğumunu belgeleyen ve yasal olarak bir kişinin nüfus kütüğüne kaydının onaylı bir suretidir.

Hemen her ülkede bir kişinin doğum belgesi vatandaşlık, sürücü ehliyeti, sosyal yardım ve banka hesapları gibi başvurularda kimlik ispatı için istenen en önemli belgedir. Bu yüzden sadece yeminli tercümanlar tarafından çevrilmelidir.

Dış ülke makamlarında evlenmek için Türkiye’den alınmış Uluslararası Doğum Belgesi Form A gerekmektedir. Doğum Belgesi Form A noter yeminli çevirisi ve Doğum Belgesi Form A apostil tasdikinin yapılmış olması şarttır.