Biyografi Tercümesi

Biyografiler kişilerin hayatını ve yaşadığı zamanı kayda geçiren edebi eserlerdir. Yazılışında söz konusu kişinin eğitimini, işini, ilişkilerini vs. yansıtabilmek için kişinin kendi hatıraları, düşünceleri dâhil birçok belgeye ve kişisel görüşe başvurulur. Bir biyografi ayrıca kişinin hayatının farklı yönlerine vurgu yapabilir böylece onun kişiliğinin, inançlarının, başarılarının ve yenilgilerinin bir analizini okuyucuya sunar.

Biyografiler edebiyatta çoğunlukla roman dışı sınıfta değerlendirilirken bir kişinin hayatını anlatmak için romanda bir araç olarak kullanılabilir. Kitaplar gibi biyografilerde metnin konusuyla ilgili alanda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olan profesyonel çevirmenler tarafından çevrilmelidir.Çevirmenler ayrıca birincil ve ikincil kaynaklara başvurarak biyografinin içeriği hakkında daha iyi bilgi sahibi olabilirler hatta mümkünse biyografisi yazılan kişi ile tanışabilirler.Biyografi çevirisi yapılırken çevirmen ilk önce biyografinin tonunu ve tarzını içselleştirir ve bunu hedef dile taşımaya çalışır. Nihai olarak amacı söz konusu biyografinin hiçbir çeviri işlemine tabi olmadan hedef dilde yazılmış gibi okuyucuya görünmesidir.