Monthly Archives: Mart 2015

09Mar/15

SSS

1- Noter Yeminli Tercüme Bürosu Ne Demektir, Yeminsiz Tercüme Bürosu Var mıdır?
Noter yeminli tercüme bürosu resmi olarak faaliyette olan ve bünyesinde her dilde çeviri yapabilecek tarzda profesyonel anlamda yeminli tercümanlar bulunan noterlere bağlı kuruluşlardır, resmi olarak yeminsiz tercüme bürosu diye bir şey yoktur.

2- Tercümanlar Nasıl ve Nerede Yemin Eder?
Tercümanlar bildiği dili ve kendi ana dilimizi bildiğini gösteren belgelerle birlikte (üniversite diploması, transkript, yüksek öğrenim belgesi, master belgeleri vs.) tercüme bürolarına müracaat ettiklerinde, eğer o tercüme bürosu ve noter belgelere dayanarak ve herhangi bir deneme çevirisi yaptırarak kişinin o dili bildiğine kanaat getirdi ise noter kendisine tercüme bürosunun da onayı ile yemin zaptı çıkarabilir ve tercüman noter önünde her iki dili de tarafsız ve doğru olarak tercüme yapacağına dair yemin eder.

3- Bağlı Olduğunuz Resmi Kuruluşlar Hangileridir?
T. C. Adalet Bakanlığı – Noterler – Kaymakamlıklar – Konsolosluklar.

4- Yeminli Tercümanlar Neye Göre Seçilir?
Tahsil ve eğitim düzeyine ve bu düzeyin mümkünse yüksek olmasına, bildiği dille ilgili bitirmiş olduğu bölüme, yurt dışında kalmış veya orada herhangi bir okul veya kurs bitirmiş olmasına göre seçilirler.

5- Yemin Zaptı Ne Demektir?
Yemin zaptı noterler tarafından hazırlanmış olan, tercümanın hangi dili bildiğine ve tarafsız olarak, doğru tercüme yapacağına dair hazırlanan bir evraktır.

6- Dil Bilen Herkes Yemin Zaptı Çıkarabilir mi?
Hayır, çıkaramaz çünkü dil bilmek ve tercüme yapmak ayrı işlerdir.

7- Noter Tasdiki Olacak Bir Evrak Resmi Olarak Nasıl Hazırlanır, Bunun İçin Ek Bir Ücret Talep Edilebilir mi?
Tercüme bürosuna verilen bir sayfa evrakın tercümesi yapıldıktan sonra çift suret olarak hazırlanır, alta evrakın orijinali, üste tercümesi konulur. Biri noterde diğeri müşteride kalacak şekilde hazırlanır. Müşteri istediği zaman tercümeyi notere tasdik ettirebilir. Bu görev tercüme bürosuna da verilebilir. Çift suret için ek ücret talep edilemez, sadece noter ücreti eğer, noter tasdikini tercüme bürosu yapacak ise talep edilir.

8- Noter ücreti tercüme ücretine dâhil midir?

Hayır, dâhil değildir. Noter ayrı bir kurum olduğundan tercüme ve noter ücreti ayrı ayrı hesaplanır.
9- Her Dilden Tercümanın Büroda Bulunması Şart mıdır, Bulunmuyorsa İşler Nasıl Halledilir?
Şart değildir. Tercümana faks veya e-mail yolu ile tercümeler ulaştırılabilir ve aynı yol ile tercümeler alınabilir. Eğer evrak noter tasdiki olacak ise yeminli bir tercüman tarafından kontrol edilmesi ve büroda imzalanması şarttır.

10- Kendi Yaptığınız Çevirileri Tercüme Bürosundan Onaylatabilir misiniz, Ücreti Nedir?

Evet onaylatabilirsiniz. Tabii ki tercüme bürosu yaptığınız çevirileri kontrol edecektir ve bu iş için dile göre tercüme ücretinin yarısı onay ücreti olarak alınır.

11- Yeminli Tercüman Olabilmek İçin Dil Bilmek Yeterli midir ?

Yeterli değildir. Bakınız: 4.ve 6. cevap.

12- Tercümelerin Sayfasını Neye Göre Hesaplıyorsunuz?
Tercümeler standart sayfalar ise ( sabıka kaydı-ikametgâh belgesi- nüfus cüzdanı vs…) bire bir olarak yani bir sayfa evraktan yine bir sayfa çıkacak şekilde tercüme ücreti alınır. Fakat yoğun sayfalar veya toplu çeviriler getirildiğinde çıkan tercümenin karakter sayımı hesaplaması yapılır.
Karakter sayımı: Tercüme içerisinde geçen harflerin veya sayıların toplamıdır. Her 1000 karakter 1 sayfa olarak hesaplanacaktır.

Not: Microsoft Word’deki araçlar menüsünden sözcük sayımı kısmına girerek bunu görebilirsiniz.

13- Profesyonel Anlamda Yazılı ve Sözlü Olarak Çeviri Yapabiliyorum ve Yeminli Tercüman Olmak İstiyorum, Neler Yapmalıyım?
Lütfen 2. ve 4. sorunun cevabına bakınız.

14- Tercümemi İllaki Tercüme Bürosunun Bağlı Bulunduğu Notere mi Tasdik Ettirmem Gerekir?
Evet, çünkü tercüme bürolarının çevirmenlerinin yemin zabıtları hangi noterde ise müşterinin de tercümeyi aynı noterden tasdik ettirmesi gereklidir.

15- Dillerin Fiyatlarını Neye Göre Belirliyorsunuz?
Resmi olarak herhangi bir fiyat listesi uygulanmaz, tercüme büroları fiyatları kendileri belirler, diller kolaylık ve zorluk derecesine göre fiyatlandırılır.

Örnek: İngilizce çok kolay bulunan bir dildir ve fiyatı diğerlerine göre ucuzdur, fakat İbranice zor bulunan bir dildir ve fiyatı diğerlerine göre daha pahalıdır.

Simültane tercüme
Simültane çeviride, tercüman bir çeviri kabininde konuşmacının söylediklerini kulaklık vasıtasıyla duyup aynı anda hedef dile tercüme ederek mikrofon ile dinleyicilere aktarması şeklinde gerçekleşir.

Simültane çeviri, daha çok büyük ve özellikle çok dilli toplantılarda tercih edilir

Ardıl (Konsekütif) tercüme
Tercümanlar, katılımcılarla beraber toplantı masasında oturur ve herhangi bir teknik donanım kullanmaz. Çevirmen konuşmacının sözlerini dinleyip ardından hedef dile çevirmesi ve karşı tarafa aktarması şeklinde gerçekleşir.

Ardıl tercüme genellikle söz konusu toplantının çok kısa, teknik, gizli veya resmi olması durumunda başvurulan bir yöntemdir.

Bilateral tercüme
Daha küçük topluluklar için yapılan bir tür konsekütif çeviridir. Yabancı ziyaretçilere refakat ederek toplantı dışındaki iletişimi sağlamak da bu tanıma girer.

Deşifre hizmeti nedir?
Seminer, konferans gibi organizasyonların ses kayıtları yanında kasete ya da başka herhangi bir veri saklama ünitesine kaydedilmiş her türlü konuşmanın deşifre edilerek yazılı doküman haline getirilmesi çalışmasıdır.

Redaksiyon hizmeti nedir?
Daha önce çevirisi yapılmış bir metnin üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılarak kullanıma hazır hale getirilme işidir.

Tercümelerde fiyatlandırmayı nasıl yapıyorsunuz?

Fiyat politikası çevirisi yapılacak dokümanın karakter sayısına göre belirlenir. 1000 karakter olan bir doküman çevrilecek olan dilin birim fiyatı ile çarpılır.

Örneğin 1000 karakterlik bir doküman İngilizce tercüme edilecekse;
1000 x 7000 = 7000.000 + KDV olur. (KDV oranı 0,18’dir.)

Çeviri karakter sayımını nasıl yapıyorsunuz.

Çeviri karakter sayımını bilgisayar ortamında kullandığımız programlar ile yapıyoruz.
Fiyat hesaplanırken karakter sayısı esas alınıyor dokümandaki boşluk karakterleri hesaplanmıyor.
Sizde kendi çevirinizin eğer metin formatında ise karakter hesaplamasını yapabilirsiniz.
Bunun için Microsoft Word’ün içerisinden, Araçlar (tools) >> Sözcük sayımı (Word Count)’na tıklayıp ilgili çevirinizin boşluklu ve boşluksuz kaç karakter olduğunu öğrenebilirsiniz.

Çeviri dokümanlarımı size nasıl ulaştırabilirim?

Dokümanlarınızı size en uygun yolu seçerek gönderebilirsiniz.
Posta, kargo, kurye, faks, e-posta yolu ile veya elden bize ulaştırabilirsiniz.

Çevirdiğiniz metinleri bana nasıl ulaştıracaksınız?

Metinlerinizi size en uygun yolu seçerek gönderebiliriz.
Posta, kargo, kurye, faks, e-posta, yolu ile tekrar ulaştırabiliriz

Çevirilerin ödemesini nasıl yapacağım?

Nakit olarak elden veya Havale/EFT yoluyla yapabilirsiniz.

09Mar/15

Tercüme Bilgi Bankası

Tercüme Edilecek Belgeye Uygulanan Sayfa Standardı

Tercüme  (Çeviri) edilmiş metin üzerinden 1.000 karakter (harf) = 1 sayfa olarak hesaplanmaktadır. Microsoft Word belgesi ile metnin kaç karakterden (harften) oluştuğu otomatik olarak (Araçlar Sözcük Sayımı) hesaplanabilir. Çevirilerde fiyatlandırma, bu sayfa standartları üzerinden yapılmaktadır. Çevirilerde sağlıklı fiyatlandırma yapılabilmesi için yazılı Tercüme (Çeviri) metninin firmamıza ulaşması, bu metnin ilgili tercüman  (çevirmenimiz) tarafından incelenip Tercüme (Çeviri) metninin hangi uzmanlık alanına ait olduğunun saptanması ve yazılı Tercüme (Çevirinin) bitimi için müşteri tarafından talep edilen zamanın bilinmesi gereklidir. Yazılı Tercüme metinleriniz için teklif@yeminlitercume.net adresine lütfen e-posta gönderiniz. Gönderiniz 30 dk. içerisinde tarafınıza e-posta gönderilerek cevaplandırılacaktır.

Ardıl tercüme nedir?

Bu hizmet seçeneğinde konuşmacı bir kaç cümleden sonra ara vererek tercümanın o ana kadar aldığı notları tercüme ederek aktarmasına imkân verir. Özel donanım gerektirmediğinden,  simültane tercümeye nazaran daha uygun fiyatlı ve daha külfetsiz olduğundan küçük iş toplantıları, karakol sorguları, duruşmalarda verilen ifadeler ve eskort hizmetleri için idealdir.

Yeminli Çeviri

İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça ve İtalyanca başta olmak üzere tüm yaygın dillerden Türkçeye ve Türkçeden diğer dillere çevrilecek resmi evrak, diploma, mahkeme kararı ve diğer belgeleriniz yeminli mütercimlerimiz tarafından tercüme edilerek noter ve/veya kaymakamlık (apostil) tasdikleri yaptırılır.

Taslak (Günlük) Çeviriler

Gazete kupürleri, günlük ticari yazışmalar, kişisel mektuplar gibi teknik içerik barındırmayan dokümanlarınız diğer hizmet seçeneklerimize kıyasla daha uygun fiyatlarla tercüme edilerek daha kısa sürelerde teslim edilebilmektedir.

Branş Çevirileri

Mühendislik, Tıp, Hukuk gibi teknik içerikli metinler ile sektöre özgü terimler içeren ve uzmanlık gerektiren tercümeleriniz branşlaşmış (sektör tecrübesine sahip) tercümanlarımız tarafından tercüme edilmektedir.

SİTE VE YAZILIM LOKALİZASYON HİZMETLERİ

Son teknoloji yazılımlarımız ve uzman tercümanlar, grafiker ve programcılardan oluşan ekibimizle, sitenizi yada yazılımınızı alıyor, tüm grafik arabirimlerini ve içerdiği tüm metinleri tercüme ederek size aynı yazılımı bir diğer dilde iade edebiliyoruz.
İnternetin popülaritesi arttıkça, sitenize farklı milliyetlerden, farklı dilleri konuşan kişiler ulaşmaya başlayacaktır. Küresel ekonominin gereği olarak yurt dışı bağlantılarınız varsa internet sitenizi başta İngilizce, Almanca, ve Fransızca olmak üzere diğer dillere tercüme ettirmeniz kaçınılmaz olur. Ayrıca, sitenizin sadece İngilizceye tercüme edilmiş olması da yeterli olmayabilir zira WIPO’nun raporuna göre 2004’ün sonunda dünya internet kullanıcılarının üçte ikisi İngilizce bilmeyen kişilerden oluşacaktır.
Yazılımlar ve internet siteleri metin içeriklerinin çok ötesinde, yoğun program kodu içerirler ve çoğu zaman profesyonel bir ekibin uzunca bir süre çalışarak emek vermesiyle oluşturulmuşlardır. Bunların bir diğer dile en iyi şekilde çevrilebilmeleri ancak hem programcılardan hem de tercümanlardan oluşan bir ekiple mümkündür. Metnin tercümanlara yazılımdan ya da site tasarımından ayrı olarak sağlanması tercümanların bağlamı bilmeden tercüme yapmaları demektir ki, bu da pek çok gülünç hatayı kaçınılmaz kılar.
Bizim özel yazılımlarımız, htm, asp, php, js gibi dosyaları ve program kodlarını tercümanlarımızın bağlamı görerek tercüme edebilmesini sağlamaktadır. Böylelikle bağlam göz ardı edilmemekte, gülünç hatalar önlenebilmektedir. Ayrıca, tercümesi biten program dosyalarının ya da internet sayfalarının kod bütünlüğü programcı personelimiz tarafından incelenmekte, tercümesi biten kod sayfalarının teknik açıdan orijinale özdeş olmaları sağlanmaktadır.
Yine özel yazılımlarımız sayesinde bir yazılım ya da internet sitesini birden fazla dile tercüme ederek aynı formatta teslim edebiliyoruz.

Tercüme programları ile tercüme yapılabilir mi?

Yabancı dillerden Türkçeye / Türkçeden yabancı dillere tercüme programları yoktur. Bu konuda çalışmalar sürdürülmektedir. Otomatik tercüme programlarından bazı konularda etkin bir biçimde yararlanılsa da bu durum ancak noter mevzuatları gibi kalıplaşmış alanlarda sınırlı olarak kullanılmaktadır. Tercümanın denetimi ve katkısı gerektirmeyen herhangi bir tercüme programı, gerçekleştirilse bile, ancak meteoroloji raporları gibi çok sınırlı alanları kapsayacaktır

Mütercim ve Tercüman Nedir?

Tercüme (çeviri), yapılan işin genel adıdır. İki ana gruba ayrılır: Sözlü ve Yazılı tercüme. Aktarma işi yazılı olduğunda işi yapan kişi “mütercim” (translator), sözlü olduğunda “tercüman” (interpreter) adını alır. Ancak günümüzde her iki gruba da yaygın olarak tercüman denmektedir.

Noter Nasıl Olunur? / Noterlik Belgesi Nasıl Alınır?

1512 sayılı Noterlik Kanununun “Ayrık haller” başlıklı 6 ncı maddesi hükmü gereğince noterlik stajından bağışıklı olarak NOTERLİK BELGESİ almak isteyen;

SERBEST, KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN AVUKATLAR VE HÂKİM ADAYLARI İÇİN
NOTERLİK STAJINDAN BAĞIŞIKLI OLARAK “NOTERLİK BELGESİ”
ALMAK İSTEYENLERİN VERECEKLERİ BELGELER

1. Nüfus cüzdanı örneği. (Nüfus Müdürlüğünden veya noterden onaylı)

2. Ad ve soyad değişikliği varsa, bu hususu gösteren belgenin aslı veya noterden onaylı örneği.

3. Hukuk Fakültesi diploma veya çıkış belgesi. (İlgili fakülte veya Noterden onaylı)

4. Hükümlülüğünün bulunmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış belge. (18 yaşından sonra Ad, Soyad, doğum tarihi ve evlenme nedeniyle soyadı değişikliği gibi sabıka kaydı çıkarılmasına esas nüfus bilgilerinde değişiklik olduğu takdirde, önceki bilgilere göre alınmış sabıka kaydının da eklenmesi. )

5. Noterlik görevini devamlı ve gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olunmadığını açıkça gösterir, resmi tabip, sağlık ocağı veya hastaneden alınacak SAĞLIK RAPORU.

6. İkamet adresi ve telefon numarası (Beyan şeklinde)

7. Halen kayıtlı bulunduğu (Kaydını sildirmiş ise daha önce kayıtlı bulunduğu) barodan alınacak, bilfiil yapılan avukatlık müddetini ve hakkında disiplin takibatı bulunup bulunmadığını gösterir belge.

8. Avukatlık ruhsatnamesi örneği. (Noterden onaylı)

9. 1512 sayılı Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11. bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair ekli örneğe uygun olarak düzenleyip ilgilisince imzalanmış BEYANNAME.

10. 4 adet (4×6) ebadında mutlaka renkli, cübbesiz, bayanlarda usulüne uygun, erkeklerde ceket ve kravatlı çektirilmiş vesikalık fotoğraf.

11. Noterlik belgesi verilmesi isteğini kapsayan ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış imzalı DİLEKÇE.

Dilekçe ve eklerinin doğrudan “Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA” adresine gönderilmesi gerekmektedir.

HAKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI İÇİN NOTERLİK STAJINDAN BAĞIŞIKLI OLARAK
“NOTERLİK BELGESİ” ALMAK İSTEYENLERİN
VERECEKLERİ BELGELER

1. Nüfus cüzdanı örneği. (Nüfus Müdürlüğünden veya noterden onaylı)

2. Ad ve soyad değişikliği varsa, bu hususu gösteren belgenin aslı veya noterden onaylı örneği.

3. 1512 Noterlik Kanununun 7. Maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11. bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair ekli numuneye uygun olarak düzenleyip ilgilisince imzalanmış BEYANNAME

4. 4 adet (4×6) ebadında mutlaka renkli, cübbesiz, bayanlarda usulüne uygun, erkeklerde ceket ve kravatlı çektirilmiş vesikalık fotoğraf.

5. Noterlik Belgesi verilmesi istemini kapsayan ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış imzalı DİLEKÇE.

Dilekçe ve eklerinin doğrudan “Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA” adresine gönderilmesi gerekmektedir.

————————————————————————————————————————————————–

BEYANNAME

1512 sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre, noterliğe engel bir halim olmadığını, gerek cezai ve gerekse inzibati bir karar sonucu hakim, savcı, avukat ve memur olma niteliğini kaybetmediğimi mesleğin vakar ve haysiyetiyle bağdaşmayan herhangi bir meşgalede bulunmadığımı, mahkeme kararı ile tasarruf ehliyetimin sınırlandırılmış bulunmadığını, hakkımda aciz vesikası veya iflas kararı verilmemiş olduğunu beyan ederim.          ……../……../ 2007

Adı ve Soyadı

İmza

————————————————————————————————————————————————–

Başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi Adalet Bakanlığı Web sitesinden öğrenilebilir

* Noterlik Belgesi Başvurusu hakkında bilgi alabilmek için 0 312 414 75 04 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

————————————————————————————————————————————————–

Noterlikteki Tercüme İşlemleri
YABANCI DİLDEKİ KÂĞIDIN ÖRNEĞİ

Madde 99 – Örneği verilmesi istenen kâğıt yabancı dilde yazılmışsa, evvela tercüme edilir; sonra bu bölüm hükümlerine göre örnek çıkarılarak her örneğe tercümesi iliştirilir ve bu yolda şerh verilir.

 İLGİLİNİN İŞİTME, KONUŞMA VEYA GÖRME ÖZÜRLÜ OLMASI

Madde 73 – (Başlığı ile birlikte değişik madde: 01.07.2005 – 5378/23. md) Noter, ilgilinin işitme, konuşma veya görme özürlü olduğunu anlarsa, işlemler özürlünün isteğine bağlı olmak üzere iki tanık huzurunda yapılır. İlgilinin işitme veya konuşma özürlü olması ve yazı ile anlaşma imkânın da bulunmaması halinde, iki tanık ve yeminli tercüman bulundurulur.

 İLGİLİNİN TÜRKÇE BİLMEMESİ

Madde 74 – İlgili, Türkçe bilmezse andlı bir tercüman da bulundurulur.

İMZA YERİNE İŞARET, MÜHÜR VEYA PARMAK İZİ KULLANILMASI

Madde 75 – İlgililerle tanık, tercüman ve bilirkişi imza atamadıkları ve imza yerine geçen bir el işareti kullanmadıkları takdirde, varsa mühür, yoksa sol elinin baş parmağı, bu da yoksa diğer parmaklarından biri bastırılır ve hangi parmağın bastırıldığı yazılır.

(Değişik 2. fıkra: 01.07.2005–5378/24. md.) Bir noterlik işleminde imza atılmış veya imza yerine geçen el işareti yapılmış olmasına rağmen, ilgilisi ister veya adına işlem yapılan ve imza atabilen görme özürlüler hariç olmak üzere noter, işlemin niteliği, imzayı atan veya el işaretini yapan şahsın durumu ve kimliği bakımından gerekli görürse, yukarıdaki fıkradaki usul dairesinde ilgili, tanık, tercüman veya bilirkişinin parmağı da bastırılır. Mühür kullanılması halinde parmağın da bastırılması zorunludur.

Tanık, tercüman ve bilirkişinin andı noter tarafından Hukuk Yargılama Usulü Kanunu uyarınca yaptırılır.

YASAKLILIK
Madde 76 – Noter, tanık, tercüman ve bilirkişiler aşağıdaki hallerde noterlik işlemine katılamazlar:

 1.  Kendisi bizzat ilgili ise veya bir ilgili onun vekili olarak hareket ediyorsa,

 2. Aralarında evlilik birliği kalmamış olsa bile ilgililerden birinin karı veya kocası ise,
3. İlgililerden biri ile aralarında sıhrî dahi olsa usul veya füru veya kan hısımlığında üçüncü, sıhrî hısımlıkta ikinci derecede (Bu dereceler dâhil) civar hısımlığı veyahut evlat edinme ilişkisi varsa,

4. İlgililerden biri noterin kâtip veya hizmetlisi ise,

5. İlgililerden biri aralarında iki, üç ve dördüncü numaralarda yazılı ilişki bulunan bir şahsın vekili olarak hareket ediyorsa,

6. Noterlik işlemi, kendi yararına veya aralarında iki, üç ve dördüncü numaralarda yazılı ilişkiler bulunan bir kimse yararına bir tasarrufu kapsıyorsa.

 ÇEVİRME İŞLEMİ

Madde 103 – Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirme halinde, noter tarafından metnin altına bir şerh verilir.

Bu şerhin, noter yeminli tercüman kullanmışsa, tercümanın kimliğini ve adresini ihtiva etmesi ve altının, noter tarafından tarih yazılıp imzalanarak mühürlenmesi gereklidir.

ÇEVİRMENİN BAŞKA YERDE YAPTIRILMASI

Madde 104 – İlgilinin bulunduğu yerde noterlikçe çevirme yaptırılamazsa, o noterlik aracılığı ile başka yerdeki noterlikte çevirme yaptırılabilir.

————————————————————————————————————————————————–

Çeviri Süreci
Çeviri

Çeviri, bir dildeki bir metnin -kaynak metin- anlamının tercümesinden ve hedef metin ya da çeviri olarak adlandırılan başka bir dilde yeni bir metnin üretiminden meydana gelir.

Çeviri, geleneksel olarak bir insan aktivitesi olmuştur fakat doğal dil metinlerinin çevirisini otamatikleştirme -makine çevirisi- ve bilgisayar ortamına havale etme ya da bilgisayarları çeviriye destek olarak kullanma çabaları olmuştur -bilgisayar yardımlı çeviri-.

Sayılı sınırlamaları da göz önünde bulundurarak çevirinin amacı, kaynak ve hedef metin arasında bir denklik ilişkisi ve bağlantı (şöyle söylemek gerekirse; her iki metninde aynı mesajı verdiğinden emin olmak) kurmaktır. Sınırlamalar; içerik, kaynak dilin gramer kuralları, yazım düzenleri ile deyim vb.’ni içermektedir.

Çeviri, tercümeye karşı

Yazılı olarak ifade edilen fikirlerin bir dilden başka bir dile aktarılmasından oluşan çeviri ile sözlü olarak ya da jestler (işaret dilinde olduğu gibi) ile ifade edilen fikirlerin bir dilden başka bir dile aktarılmasından oluşan tercüme arasında fark gözetilmektedir.

Tercüme etme, çevirinin bir alt kategorisi olarak düşünülebilirse de bugüne kadar yapıla gelen analizlere (çeviri araştırmaları) göre gerçekte her iki aktivite için gerekli olan yetenekler oldukça farklıdır.

Çeviri İşleminin Yöntemi

Çeviri ya da tercümanlık için olsun, çeviri işleminin süreci basitçe şöyle tanımlanabilir:

1.Kaynak metnin anlamının çözülmesi ve

2.Anlamın hedef dilde tekrar kodlanması.

Metnin anlamını çözmek için çevirmen öncelikle onun parçası olan ‘çeviri ünitelerini’ tespit etmelidir. Bu, şu demek oluyor ki; çevirinin parçalarına kavramsal öğeler olarak yaklaşılmalıdır.

Görünürde basit olan bu yöntemin arkasında karmaşık ve kavramsal bir operasyon yatmaktadır. Kaynak metnin bütün anlamını çözmek için; çevirmen, metnin tüm özelliklerini bilinçli bir şekilde, metodolojik olarak analiz etmek zorundadır. Bu süreç; kaynak dilin gramer, anlamsal ve söz dizin yapısına, deyimlerine ve benzeri özelliklerine ve aynı zamanda da o dili konuşanların kültürüne ait derin bilgiye sahip olmayı gerektirmektedir.

Çevirmen, anlamı yeniden kodlamak için aynı derinlikteki bilgiye hedef dilde de sahip olmalıdır. Aslında, genelde çevirmenlerin hedef dile ait olan bilgileri, kaynak dile ait olan bilgilerinden daha önemlidir ve daha derin olmalıdır. Bu sebepten dolayı çevirmenlerin çoğunluğu kendi ana dillerine çeviri yapmaktadırlar.

Ek olarak, ele alınan konuya ait bilgi derecesi esastır.

Geçtiğimiz senelerde kavramsal dilbilim üzerine yapılan araştırmalar, çevirinin kavramsal sürecine değerli katkılar sunmuştur.
Dünya Dilleri

Türk Dilleri   

Sami Dilleri    

Germen Dilleri

İskandinav Dilleri

Azerice

Aramca

Almanca

Danimarka Dili

Kazakça

Arapça

Felemenkçe

İzlandaca

Kırgızca

İbranice

İngilizce

Norveççe

Türkçe

Malta Dili

İsveç Dili

Türkmence

Tigrinya

Özbekçe

Slav Dilleri

Fin-Ugor Dilleri

Baltık Dilleri

Romen Dilleri

Bulgarca

Estonca

Latviya Dili

Katalan

Beyaz Rusça

Fince

Litvanca

Fransızca

Hırvatça

Macarca

İtalyanca

Çekçe

Latince

Makedonca

Moldova

Lehçe

Portekizce

Rusça

Romence

Sırpça

İspanyolca

Slovakça

Slovence

Ukyrayna Dili

Diğer Avrupa Dilleri

Fars Dilleri

Asya Dilleri

Güney Amerika Dilleri

Arnavutça

Dari

Ermenice

Guarani

Yunanca

Farsça

Bengal Dili

Quechua

İrlanda Dili

Pushtu (Pashto)

Dzongkha

Tacikçe

Gürcüce

Hindi

Nepal

Sinhalese

Tamil

Urduca

Doğu Asya ve Pasifik

Afrika Dilleri

Birmanya

Chichewa

Çince

Kinyarwanda

Filipin

Kirundi

Endonezya

Sesotho

Japonca

Setswana

Khmer

Siswati

Korece

Somali

Lao

Suvaili

Malagasy

Malay

Malezya

Mongolca

Nauruan

Polynesian

Thai

Tongan

Vietnamca

————————————————————————————————————————————————–
BÜYÜK ELÇİLİKLER

Almanya Büyükelçiliği
Amerika Birleşik Devletleri
Çin Büyükelçiliği
Danimarka Büyükelçiliği
Endonezya Büyükelçiliği
Fransa Büyükelçiliği
Güney Afrika Büyükelçiliği
Hindistan Büyükelçiliği
Hollanda Büyükelçiliği
İngiltere Büyükelçiliği
İsrail Büyükelçiliği
İsveç Büyükelçiliği
Polonya Büyükelçiliği
Romanya Büyükelçiliği

KONSOLOSLUKLAR  YER  TELEFON
ABD Konsolosluğu  Tepebaşı  (0.212) 251 36 02
Almanya Konsolosluğu  Taksim  (0.212) 251 54 05
Arnavutluk Konsolosluğu  Nişantaşı  (0.212) 296 24 28
Avusturya Konsolosluğu  Yeniköy  (0.212) 262 93 15
Azerbaycan Konsolosluğu  Beyoğlu  (0.212) 293 21 23
Belçika Konsolosluğu  Taksim  (0.212) 243 33 00
Birleşik Arap Emr. Konsolosluğu  Levent  (0.212) 279 63 49
Bosna Hersek Konsolosluğu  3. Levent  (0.212) 245 16 16
Bulgaristan Konsolosluğu  Levent  (0.212) 281 01 15
Çek Cumhuriyeti Konsolosluğu  Maçka  (0.212) 230 95 97
Çin Halk Cumh. Konsolosluğu  Mecidiyeköy  (0.212) 266 65 90
Danimarka Konsolosluğu  Fındıklı  (0.212) 359 19 00
Dominik Konsolosluğu  Nişantaşı  (0.212) 248 36 13
Endonezya Konsolosluğu  Etiler  (0.212) 263 80 08
Finlandiya Konsolosluğu  Levent  (0.212) 283 57 37 / 38
Fransa Konsolosluğu  Taksim  (0.212) 243 18 52 / 53
G. Afrika Cumh. Konsolosluğu  Esentepe  (0.212) 275 47 93
Hindistan Konsolosluğu  Harbiye  (0.212) 269 21 28
Hollanda Konsolosluğu  Beyoğlu  (0.212) 251 50 30
Irak Konsolosluğu  Maçka  (0.212) 222 65 58
İngiltere Konsolosluğu  Tepebaşı  (0.212) 293 75 40
İran Konsolosluğu  Cağaloğlu  (0.212) 513 82 30
İspanya Konsolosluğu  Harbiye  (0.212) 225 20 99
İsrail Konsolosluğu  Nişantaşı  (0.212) 225 10 40
İsveç Konsolosluğu  Beyoğlu  (0.212) 243 57 70
İsviçre Konsolosluğu  Teşvikiye  (0.212) 259 11 15
İtalya Konsolosluğu  Beyoğlu  (0.212) 243 10 24
İzlanda Konsolosluğu  Tuzla  (0.212) 394 32 10 – 15
Japonya Konsolosluğu  Taksim  (0.212) 251 76 05
Kanada Konsolosluğu  Gayrettepe  (0.212) 272 51 74
Kore Konsolosluğu  Karaköy  (0.212) 256 49 70
Kanada Konsolosluğu  Gayrettepe  (0.212) 272 51 74
KKTC Konsolosluğu  Balmumcu  (0.212) 227 34 90
Libya Konsolosluğu  Gümüşsuyu  (0.212) 251 81 00
Lübnan Konsolosluğu  Teşvikiye  (0.212) 263 13 65
Macaristan Konsolosluğu  Teşvikiye  (0.212) 225 55 01
Malezya Konsolosluğu  Harbiye  (0.212) 247 13 75
Malta Konsolosluğu  Beşiktaş  (0.212) 227 60 81
Meksika Konsolosluğu  Dikilitaş  (0.212) 259 32 11
Mısır Konsolosluğu  Bebek  (0.212) 263 60 38
Monako Konsolosluğu  Bebek  (0.212) 262 41 48
Norveç Konsolosluğu  Karaköy  (0.212) 249 97 53
Pakistan Konsolosluğu  Beşiktaş  (0.212) 324 91 54
Polonya Konsolosluğu  Nişantaşı  (0.212) 240 79 56
Portekiz Konsolosluğu  Karaköy  (0.212) 250 11 30
Romanya Konsolosluğu  Taksim  (0.212) 292 41 25
Singapur Konsolosluğu  Kozyatağı  (0.216) 384 23 48
Slovakya Konsolosluğu  Maçka  (0.212) 227 30 66
Suriye Konsolosluğu  Teşvikiye  (0.212) 232 67 21
Suudi Arabistan Konsolosluğu  Gayrettepe  (0.212) 275 43 96
Şili Konsolosluğu  Kabataş  (0.212) 245 01 83
Tacikistan Konsolosluğu  Beyoğlu  (0.212) 249 63 22
Tayland Konsolosluğu  Teşvikiye  (0.212) 231 15 85
Tunus Konsolosluğu  Beyoğlu  (0.212) 293 95 78
Türkmenistan Konsolosluğu  Mecidiyeköy  (0.212) 266 30 97
Ukrayna Konsolosluğu  Gümüşsuyu  (0.212) 663 26 73
Yemen Konsolosluğu  –  (0.212) 233 31 17
Yugoslavya Konsolosluğu  Nişantaşı  (0.212) 248 11 33
Yunanistan Konsolosluğu  Beyoğlu  (0.212) 245 05 96

08Mar/15

Avrupa Birliği Tercüme

Avrupa Birliği Dilleri-Türkçe tercüme, Türkçe –  Avrupa Birliği Dilleri tercüme başta olmak üzere  Avrupa Birliği Dilleri-Rusça, Farsça, Çince ve diğer dilleri kapsayan çapraz çeviri hizmetlerimizde alanında uzman kadromuzla tercümelerinizi yapıyoruz.

Avrupa Birliği Dilleri tercümelerinizde güncel kampanyalarımızdan faydalanarak ucuz Avrupa Birliği Dilleri tercüme hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Temel Özellikler

 • Hızlı Avrupa Birliği Dilleri Tercüme
 • Ucuz Avrupa Birliği Dilleri Tercüme
 • Güvenilir Avrupa Birliği Dilleri Tercüme
 • Doğru Avrupa Birliği Dilleri Tercüme
 • Kaliteli Avrupa Birliği Dilleri Tercüme
 • Zamanında Teslim
 • Uzman Avrupa Birliği Dilleri Tercümanlar
 • Uygun Fiyatlı Avrupa Birliği Dilleri Tercüme

Avrupa Birliği Dilleri Tercüme Hizmetlerimiz

Avrupa Birliği Dilleri Hukuki Tercüme Hizmetlerimiz

 • Her türlü Avrupa Birliği Dilleri Hukuki Belge Tercümeleri
 • Avrupa Birliği Dilleri Kanun ve Yönetmelik Tercümeleri
 • Avrupa Birliği Dilleri Doğum, Evlenme, Boşanma Belge Tercümeleri
 • Avrupa Birliği Dilleri Pasaport Belge Tercümeleri
 • Avrupa Birliği Dilleri Patent ve Telif Hakkı Tercümeleri
 • Avrupa Birliği Dilleri Anlaşma Tercümeleri
 • Avrupa Birliği Dilleri AİHM Karar Tercümeleri
 • Avrupa Birliği Dilleri Mahkeme Karar Tercümeleri
 • Avrupa Birliği Dilleri Vekaletname Tercümeleri

Avrupa Birliği Dilleri Tıbbi- Medikal Tercüme Hizmetlerimiz

 • Her türlü Avrupa Birliği Dilleri Medikal – Tıbbi Belge Tercümeleri
 • Avrupa Birliği Dilleri Prospektüs Tercümesi
 • Avrupa Birliği Dilleri Reçete Tercümesi
 • Avrupa Birliği Dilleri Tıbbı Rapor Tercümesi
 • Tıbbi – Medikal Avrupa Birliği Dilleri Makale Tercümesi

Avrupa Birliği Dilleri Teknik Tercüme

 • Avrupa Birliği Dilleri Teknik Katalog ve Belge Tercümesi
 • Avrupa Birliği Dilleri Teknik Şartname Tercümesi
 • Avrupa Birliği Dilleri Ürün Tanıtım Tercümesi
 • Avrupa Birliği Dilleri Kullanma Kılavuzu Tercümesi
 • Avrupa Birliği Dilleri CE Belgesi Tercümesi
 • Avrupa Birliği Dilleri Kalite Ve Yeterlilik Belgesi Tercümeleri

Avrupa Birliği Dilleri Akademik Tercüme Hizmetlerimiz

 • Avrupa Birliği Dilleri Tez Tercümesi
 • Avrupa Birliği Dilleri Akademik Makale Tercümesi
 • Avrupa Birliği Dilleri Bilimsel Yayın Tercümeleri
 • Avrupa Birliği Dilleri Akademik Sunum, Poster, Bildiri Tercümesi
 • Avrupa Birliği Dilleri Ödev ve Araştırma Tercümesi

Avrupa Birliği Dilleri Noter Onaylı Tercüme Hizmetlerimiz

 • Her türlü Avrupa Birliği Dilleri Resmi Belge Tercümesi
 • Avrupa Birliği Dilleri Sertifika Tercümesi
 • Avrupa Birliği Dilleri Diploma ve Mezuniyet Belgesi Tercümesi
 • Avrupa Birliği Dilleri Nüfus Cüzdanı, Ehliyet ve Pasaport tercümesi

Avrupa Birliği Dilleri Deşifre Tercüme Hizmetlerimiz

 • Avrupa Birliği Dilleri Seminer Tercümesi
 • Avrupa Birliği Dilleri Eğitim ve Toplantı Tercümesi
 • Avrupa Birliği Dilleri Program ve Eğitim Seti Tercümesi
 • Avrupa Birliği Dilleri CD / DVD ve Görsel Materyal Tercümeleri

Avrupa Birliği Dilleri Web Sitesi Tercüme Hizmetlerimiz

 • Kurumsal Web Sitesi Avrupa Birliği Dilleri Tercümesi
 • Bireysel Web Sitesi Avrupa Birliği Dilleri Tercümesi
 • Sosyal Medya İçeriği Avrupa Birliği Dilleri Tercümesi

Avrupa Birliği Dilleri Avrupa Birliği Tercüme Hizmetlerimiz

 • AB yazışmaları Avrupa Birliği Dilleri Tercümesi
 • AB Uyum Programı Tercümeleri
 • AB İlerleme Raporları Tercümeleri
 • AB Hibe Programları Avrupa Birliği Dilleri Tercümeleri

Avrupa Birliği Dilleri Finansal Tercüme Hizmetlerimiz

 • İhracat ithalat Belgesi Avrupa Birliği Dilleri Tercümeleri
 • Avrupa Birliği Dilleri Bilanço Tercümeleri
 • Avrupa Birliği Dilleri Bankacılık İşlemleri Tercümeleri
 • Borsa İşlemleri Avrupa Birliği Dilleri Tercümeleri
 • Avrupa Birliği Dilleri Gümrük Belgesi Tercümeleri
 • Fatura Avrupa Birliği Dilleri Tercümesi

Avrupa Birliği Dilleri Tercüman

Avrupa Birliği Dilleri tercüme Hizmetlerimiz Alanında uzman, deneyimli Avrupa Birliği Dilleri Tercümanlartarafından yapılmaktadır. Yapılan Tüm Avrupa Birliği Dilleri tercümeler ayrıca uzman kontrol ekibimizce tekrar incelenerek onaylanır ve size teslim edilir.

Avrupa Birliği Dilleri Tercüme Fiyatları

Avrupa Birliği Dilleri Tercüme Kaç Lira, Avrupa Birliği Dilleri tercüme fiyatı, Avrupa Birliği Dilleri tercüme ne kadar gibi sorularınıza karşılık Boyut Tercüme olarak en uygun Avrupa Birliği Dilleri tercüme Fiyatları ile hizmetinizdeyiz.

Kampanyalı Avrupa Birliği Dilleri tercüme Fiyatlarımızı öğrenmek için bize ulaşınız.

08Mar/15

Rusca Tercüme

Şirketimiz Rusça tercüme , Rusça çeviri hizmetleri vermektedir.

Rusça çeviride geniş ölçekte çalışabileceğimiz doküman ve görsel objeler eşliğinde kurumsal kimliğimiz ile Rusça tercümanlık hizmetlerimiz devam etmektedir.

Hata kabul etmeyen ve net ifadeler kullanılmasının öneminin bilincindeyiz. Medikal, tıbbi, herhangi dijital belgeler, teknik ve iş terimleri, ticari ilişkilerle alakalı konular, hukuki tercümeler, alt yazı çevirimleri, bağlantı (liason) simultane, noter tasdikli işlemlerle beraber yeminli Rusça tercümanlarımız ile uygun fiyat politikamız ile bizleri tercih edebilirsiniz.

Rusça ardıl (konsekütif), escort (refakatçi), yazılı yada görüntülü eserler, eğitim sürecindeki işlemleriniz ile alakalı konular, katalog tercüme, deşifre hizmetleri, imla, anlatım ve mana kurallarına uygun günümüz Türkçesine dönüştürülebilecek yapıdaki formatlar ile tercümanlık hizmetlerinde en iyi kalite ve yüksek standartları elde etme hedefiniz varsa bizleri tercih ediniz

08Mar/15

Osmanlıca Tercüme

Şirketimiz Osmanlıca tercüme , Osmanlıca çeviri hizmetleri vermektedir.

Bildiğiniz gibi osmanlıca türkçenin arapça ve farsça ile karışmasından oluşan daha çok karma bir dildir. Özellikle 1800 lü yılların öncesinde ki osmanlıca oldukça eski kelimeler içerdiği için çözülmesi ve anlaşılması zor ve zahmetlidir. Kesinlikle konunun ehli uzman kişiler bu işi yapmalıdır.

Osmanlıca çeviri tarihi bağlarımızdan kopmadan, özellikle edebi ürünlerin Türkçeye çevrilmesi ve yayınevlerinde yerini alması konusunda ülkemizden gelen taleplerin yoğunluğunu bilen tercümanlık bürolarından birisiyiz.

Eski, klasik ve Osmanlıca alanında deneyimli, yemin Osmanlıca tercümanlarımız ile sağlık, tıp, edebi eserler, teknik tercümeler, birebir iletişimi anadil yeteneğinde sunabilecek çalışanlarımız ile tanışmak ister misiniz?

700 yıl süresince çok sayıda devlet ile ilişkiler kuran ve adeta tarihi yeniden yazan ecdadımız hakkındaki eserlerin sayısını artırmak, kaliteli ve hızlı Osmanlıca tercüme hizmetlerimizden yararlanmak, titiz işçilik ve söz verdiğimiz tarihte teslim edilmek üzere hatasız ve akıcı bir dil ile isteklerinizi karşılamak için biz hazırız.

Osmanlıca Ticari, medikal, yazılı eserler, fısıltı yada liason usulü çeviriler, simultane… gibi alanlarda her zaman sizlerin yanında olan ve desteğini kalitesi ile yansıtmak isteyen çalışanlarımız ile anlam bütünlüğü bozulmadan çalışmalarımızı tamamlayabiliriz.

07Mar/15

Japonca Tercüme

Şirketimiz Japonca tercüme , Japonca çeviri hizmetleri vermektedir.

Japonca çeviri hizmetlerini ülkemizde sayılı tercümanlar sunmalarına rağmen, ticari, sanayi, dostluk ilişkileri gibi konularda iş birliği içerisinde olduğumuz çok sayıda iş bölümü vardır. Latin harflerinin yer almaması öğrenilmesi açısından bazı kişilere zor gelmektedir. Fakat şirketimizde lisanslı Japonca tercüme işlerinde faal olarak çalışan personelimizin birikimleri, geçmiş deneyimleri ile kriterlerimize uyan konularda her zaman yardıma hazırız.

İnternet bağlantısı kurularak canlı görüşmelerde bulunulabildiği gibi yüz yüze de hizmet verilmektedir. Eğitim alanında okulları devam eden yada lisans tezleri gibi konularda destek arıyorsanız, simultane, fısıltı, videolu eserler, farklı türlere sahip edebi ürünler üzerinde, deşifre tercüme gibi sıkça talep aldığımız işlemlerde kaliteli hizmet sunmak için kendimize güveniyoruz.

Çeviri büromuza ait iletişim bilgilerinden bizlere ulaşın ve isteklerinize yönelik profesyonel kadromuz ile çözüm üretmek için hemen girişimlere başlayalım.

07Mar/15

İtalyanca Tercüme

Şirketimiz İtalyanca tercüme , İtalyanca çeviri hizmetleri vermektedir.

İtalyanca konusunda uzmanlı aldığı eğitimleri ile tescillenmiş, yeminli İtalyanca çeviri personellerimiz ile aklınıza gelebilecek çok sayıdaki konuda hizmet vermeye hazırız. Ticari faaliyetler alanında vergi levhası, şirketler arası iletişim, yurtdışına çıkma imkanı, İtalyanca teknik tercümeler, lisans-doktora tezleri, çeşitli sözleşmeler, vasiyetname, gayrimenkul alıp satımı, medikal, tıbbi çeviriler, simultane, ardıl İtalyanca çeviri hizmetlerinde yardımcı olabiliriz.

Müşterilerimizden gelen ve yoğun talep aldığımız diğer konular ise fısıltı, escort, liason, videolu eserler, refakatçi eşliğinde tercüme hizmetleri gibi kategorilerde yer almaktadır. Aradığınız noter tasdikli ve işinde özverili çalışan kişiler ile iletişim kurma kabiliyetinizi artırmak, dilbilimcilerin yeteneğini kullanmak, referanslarımızı incelemek, büyük yada küçük çaplı projelerde yer almalarını istemek ise aradığınızdan daha fazlasını şirketimiz aracılığı ile bulabilirsiniz.

06Mar/15

İspanyolca Tercüme

Şirketimiz İspanyolca tercüme , İspanyolca çeviri hizmetleri vermektedir.

Türk ve İspanya arasında olduğu gibi bu dili kullanan diğer ülkelerde de faal halde kullanılabilecek seviyededir. İki ülke arasındaki kişiler arasında isterseniz yurt dışına çıkarak, telefon ile faks ve mail aracılığı ile olduğu gibi hazır videolu, yazılı, görsel yada işitsel materyaller varsa hemen işlemlere de başlayabiliriz.

Edebi çeviri hizmetleri daha revaçta olup, kitap tercümelerinde yayınevleri ile anlaşmalarımız devam etmektedir. Büromuza başvurarak yeminli İspanyolca tercümanlarımız ile hukuk büroları, resmi kurumlar, devlet daireleri, kişisel görüşmeler… gibi geniş çaplı desteğimizi alabilirsiniz.

Pasaport, kullanım kılavuzları, kitap, broşür, ehliyet, simultane, akademik, ticari, vize, diploma, yazılı eserler, videolu görüşmeler, canlı bağlantılar, yüz yüze çeviri gibi çoğaltabileceğimiz yasal ve kurumsal firmamız ile çalışabileceğiniz alanlar mevcuttur. Bizleri tercih ederek iş yada kişisel ilişkileriniz arasında iletişim kopukluğu olmadan açıkları kapatabilirsiniz.

06Mar/15

İngilizce Tercüme

Şirketimiz İngilizce tercüme ve çeviri hizmetleri vermektedir.

İngilizceyi değerli kılan, dünyanın en çok konuşulan diline sahip olması ve pek çok ülkede faal olarak kullanılmasıdır. Ülkemizde en çok değer verilen İngilizce çeviridir ve edebi ürünler çok rağbet görmektedir. İngilizce öğrenmek zor değil, fakat uzman seviyesine ulaşmak ve geçmiş deneyimleri ile çok sayıda projede yer alan İngiliz tercümanlar eşliğinde girişimlerde bulunmak ve verim almak, paha biçilemez.

Ülkemizdeki İngilizce çeviri bölümünde çok sayıda aldığımız isteklerin farkındayız ve kendimize son derece güvenmekteyiz. Film, animasyon, yazılı eserler, çok sayıda teknik konular dahil İngilizce tercümanlık hizmetleri, arzu ederseniz kulağınıza fısıltı şeklinde söylenenlerin tercüme edilmesi, refakat usulü ile, simultane çeviri gibi konularda yardımcı olmamız mümkündür.

Tercümanlık şirketimiz kurumsal yapıda olup, hukuki ve yasal zeminde tüm izinler alınarak girişimlerde bulunulmaktadır. Aradığınız tam olarak kalite ise çekinmeden web sitemizdeki bilgileri kullanarak bizlere ulaşın ve hemen görüşmelere başlayalım.

06Mar/15

Fransızca Tercüme

Şirketimiz Fransızca tercüme , Fransızca çeviri hizmetleri vermektedir.

Fransızca Türk ve Fransız şirketleri yada bireysel görüşmeler amacı ile yapılabildiği gibi edebi eserler, film ve videolardaki görseller, her alanda yazılı kitaplar, hastane, eğitim, sağlık, ticari faaliyetler için göreve hazırız. İki ülke arasında güçlü ticari, sanayi, gıda, siyasi faaliyetler her zaman olduğu gibi yine devam etmektedir. Müşterilerimizden gelen talepleri ve bizden beklentilerinin ne olduğunun farkındayız ve ödevimize iyi bir şekilde çalıştık. Bizleri tercih etmeniz için bazı özelliklerimizi sıralamak istiyoruz.

Deşifre tercüme, escort yada refakatçi eşliğinde olduğu gibi fısıltı yada toplantı halinde sesli olarak da hareket edebiliriz. Akademik, edebi ürünler, film ve animasyonlar üzerinde çalışmalar, katalog tercüme gibi faaliyetlerimiz de devam etmektedir.

Aradığınız karşınıza çıkacak her türlü sürpriz ve keşke şunu da düşünseydim dediğiniz alanlarda sıkıntıya düşmemek ve Fransızca tercümedeki her türlü detayı düşünen tercümanlar eşliğinde isteklerinizin karşılanması ile gönül rahatlığı ile bizimle çalışabilirsiniz.